VÄLKOMMEN WEBBDESIGN DVD/VIDEO-DESIGN DATORRÅDGIVNING KONTAKTA
      DATORRÅDGIVNING

KUNSKAP

När det gäller rådgivning så kan jag med min erfarenhet i de flesta fall göra en bedömning av vad som krävs och till vilken kostnad en kund ska skaffa utrustning. Jag tar även fram kravspecifikationer och information om alla sorters IT produkter som ett företag kan tänkas behöva. Detta gäller naturligtvis även mjukvara som i många fall kan vara en nog så kostsam post för det mindre företaget.
Jag gör även inventeringar av vad företaget har för utrustning och programvara i dagsläget så att besluten inte fattas på grunder som inte står i relation till det verkliga behovet.

Jag hjälper även till med att "översätta" fackspråket i manualer och facklitteratur till normal svenska, med andra ord vi kan förklara de saker som kunden inte förstår eller tycker verkar krångliga på ett så enkelt sätt som möjligt.
NYHETER

2008-03-30

Team WiPe's
andra säsongs DVD
färdig. En blandning
av In-Car video och
sammanklipppta åk-
bilder. Komplett DVD
med omslag och
animerade menyer.2008-06-10

Slutfört webbsida till
Skånskaträdgårdar.
En enklare presen-
tationsida som kör
MySQL i botten.
Bakom denna ligger
även en administra-
tionssida för enkel
updatering av
informationen