VÄLKOMMEN WEBBDESIGN DVD/VIDEO-DESIGN DATORRÅDGIVNING KONTAKTA
      KONTAKTA
Företag:
Namn:
E-post:
Meddelande:
NYHETER

2008-03-30

Team WiPe's
andra säsongs DVD
färdig. En blandning
av In-Car video och
sammanklipppta åk-
bilder. Komplett DVD
med omslag och
animerade menyer.2008-06-10

Slutfört webbsida till
Skånskaträdgårdar.
En enklare presen-
tationsida som kör
MySQL i botten.
Bakom denna ligger
även en administra-
tionssida för enkel
updatering av
informationen