VÄLKOMMEN WEBBDESIGN DVD/VIDEO-DESIGN DATORRÅDGIVNING KONTAKTA
      WEBBDESIGN
Jag sysslar med de flesta typer av webbdesign, allt från de enklaste sidor med presentationer av företag, föreningar eller privatpersoner till mer avancerade dynamiska lösningar med databaser i botten och webbgränssnitt för att administrera. Jag försöker alltid att få kunden att uttrycka så precist som möjligt vad de vill ha och sedan tar jag fram ett eller flera förslag som grundar sig på detta, allt för att kunden skall kunna förverkliga sin egen vision. Under arbetets gång är kunden involverad hela tiden om kunden så önskar och jag skickar uppdateringar med jämna mellanrum.

Skulle kunden vilja ändra något på sin sida efter att slutbesiktning skett gör jag naturligtvis det, jag vill skapa långsiktiga kundrelationer. Dock kan det beroende på ändringarnas typ kosta en del extra utöver den grundläggande lösningen, men i de flesta fall är det bara mindre ändringar och dessa utför jag kostnadsfritt. Eventuella bugg-fixar som beror på programmeringen fixas naturligtvis också utan kostnad.

( klicka på bilderna för att komma till repektive hemsida )

NYHETER

2008-03-30

Team WiPe's
andra säsongs DVD
färdig. En blandning
av In-Car video och
sammanklipppta åk-
bilder. Komplett DVD
med omslag och
animerade menyer.2008-06-10

Slutfört webbsida till
Skånskaträdgårdar.
En enklare presen-
tationsida som kör
MySQL i botten.
Bakom denna ligger
även en administra-
tionssida för enkel
updatering av
informationen